dr hab. Marcin Gołembski

Założyciel, właściciel i główny zarządzający FitHr,  doktor habilitowany nauk ekonomicznych – badacz, pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert ICAN Institute, od 20 lat trener, ekspert w obszarze HR oraz konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji funkcji HR, metod organizacji i zarządzania oraz budowania zespołów. Przeprowadził ponad 2500 godzin szkoleń, warsztatów, sesji coachingowych oraz doradzał biznesowo kilkudziesięciu firmom z różnych branż. Jest współtwórcą i kierownikiem elitarnych trenersko – menedżerskich studiów podyplomowych „Master of Business Training”, realizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Praktyczne doświadczenia, na bazie których rozwiązuje problemy biznesowe klientów, zdobywał pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze (m.in.. jako prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający, członek rady nadzorczej) w przedsiębiorstwach działających zarówno w branży produkcyjnej jak i usługowej. Był współautorem programów szkoleniowych realizowanych w ramach ogólnopolskich projektów finansowanych przez UE. W procesie realizacji projektów doradczych i szkoleniowych łączy doświadczenia praktyczne z najnowszymi trendami i wynikami badań naukowych, które prowadzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest autorem monografii pt. „Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Aktualne trendy i perspektywy rozwoju”, a także ponad 45 innych publikacji z zakresu zarządzania zamieszczanych w czasopismach branżowych oraz wydawnictwach naukowych w kraju i zagranicą.

dr Sebastian Narojczyk

Doświadczony pracownik naukowy oraz ekspert w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Aktualnie pełni funkcję adiunkta w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada szeroką wiedzę z zakresu kreatywnych rozwiązań w obszarze HR, specjalizując się w budowie innowacyjnych systemów wynagrodzeń oraz systemów ocen pracowników. Doświadczenie nabywał m.in. jako prezes zarządu, członek zarządu w przedsiębiorstwach działających zarówno w branży produkcyjnej, jak i usługowej. Autor blisko 30 artykułów naukowych, publikowanych w renomowanych czasopismach branżowych. Jego prace skupiają się na szeroko rozumianych zasobach przedsiębiorstwa (w tym szczególnie na przedsiębiorczości). Ponadto, poza pracą naukową i biznesową, dr Narojczyk jest pasjonatem finansów osobistych. Jego zainteresowania w tej dziedzinie obejmują planowanie budżetu, inwestycje oraz strategie oszczędzania.

Marlena Urbaniak

Gdy ponad 10 lat temu zakończyłam pracę na etacie, zatrzymałam się, myślami wróciłam do przeszłości i uświadomiłam sobie, że moją misją było i  jest – ODKRYWAĆ W INNYCH POTENCJAŁ I WSPIERAĆ W ROZWOJU. Ponad 26-letnie doświadczenie zawodowe w różnych rolach: zarządzającego oraz uczącego innych, pokazuje, że cały czas, konsekwentnie to czynię. Tego czego uczyłam się/ uczę się, doświadczałam, dzielę się z innymi. Wchodzę w rolę „lekarza”, który najpierw diagnozuje, a potem rekomenduje adekwatne działania – tutaj właśnie pomaga mi różnorodne doświadczenie, umiejętność słuchania, analizowania; holistyczne spojrzenie na całość. Mój osobisty, kluczowy wniosek – żadnego doświadczenia nie żałują, każde było i jest cenne, wszystkie łączą się z moją MISJĄ i kluczową wartością – ROZWÓJ.
Zatem, co za mną?

Z doświadczenia – ponad 26 lat w różnych rolach zawodowych związanych z rozwojem:

  • Konsultant ds. rozwoju – od ponad 7 lat prowadzę projekty rozwojowe dla różnorodnych firm, małych i dużych, krajowych i międzynarodowych, z różnych branż; współpraca z Zarządami, managerami, Zespołami, pracownikami różnych działów.
  • Trener biznesu – od ponad 10 lat prowadzę warsztaty związane ze współpracą w zespole, umiejętnościami managerskimi, rozwojem osobistym, w tym z wykorzystaniem międzynarodowej metody Insights Discovery; dziesiątki napisanych programów rozwojowych.
  • Autor studiów podyplomowych HR Biznes Partner, Specjalisty HR, Świadome Przywództwo, programu dla studentów – Bądź przedsiębiorczy; ponad sto praktycznych projektów rozwojowych na studiach podyplomowych jako promotor.
  • Współautorka metodyki LEADERBIDGE©  – procesu przejścia od roli specjalisty do roli managera.
  • Manager – przez ponad 17 lat byłam managerem na różnym szczeblu zarządzania w dużej instytucji finansowej.
  • Wykładowca – od 13 lat prowadzę zajęcia dla studentów studiów podyplomowych oraz I i II stopnia z Zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, Adaptacji pracowników oraz Przywództwa, Budowania Zespołów, Zarządzania zespołami; tysiące godzin uczenia innych, towarzyszenia w rozwoju.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2017 roku pełni funkcję dyrektora studiów Executive MBA UEP, które skierowane są do kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla.

Jest współzałożycielem i wiceprzewodniczącym filii AIB-CEE (Academy of International Business na region Europy Środkowo-Wschodnie) – organizacji zrzeszającej naukowców i specjalistów w dziedzinie biznesu międzynarodowego i polityki międzynarodowej.

Pierwsze doświadczenia biznesowe zdobywał w firmie deweloperskiej oraz parku technologicznym w działach marketingu i współpracy z biznesem. Obecnie prowadzi działania szkoleniowe i konsultingowe z zakresu badań rynku oraz zarządzania projektami w firmach z różnych branż – automotive, budowlanej, farmaceutycznej, medycznej.